Lenarte Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 2.3.5 DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn:

„Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji rurek makaronowych do picia napojów” w ramach umowy o dofinansowanie POIR.02.03.05-24-0049/19”

Dofinansowanie projektu z UE: 475 900.00 PLN